Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno- asfaltowej na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotulach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-16
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-02-27 10:00:00

Opis zamówienia

Dostawa masy mineralno- asfaltowej na zimno dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach - w ilości 40 Mg OD w Szamotułach - 20 Mg OD w Międzychodzie - 20 Mg

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-02-16 11:23:36
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-04 11:29:29 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak