Zamówienie publiczne: Dostawa masy mineralno - asfaltowej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-20
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2018-02-28 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Agnieszka Rutkowska
Data publikacji: 2018-02-20 12:44:28
Ostatnia zmiana w dniu 2018-06-21 10:24:18 (aktualizacja) przez Agnieszka Rutkowska