Zamówienie publiczne: Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-19
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2019-02-27 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2019-02-19 11:45:17
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-08 13:18:48 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak