Zamówienie publiczne: Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-07
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2018-02-19 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2018-02-07 11:07:26
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-27 14:31:11 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak