Zamówienie publiczne: Dostawa masy bitumicznej na zimno do siedziby RDW w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-15
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2017-03-22 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Magdalena Matuszak
Data publikacji: 2017-03-15 10:13:51
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-26 08:48:45 (aktualizacja) przez Magdalena Matuszak