Zamówienie publiczne: Dostawa masy asfaltowej na zimno

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-09
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2015-10-16 10:00:00

Opis zamówienia

„Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie” CPV: 44113700-2

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2015-10-09 09:35:09
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-16 14:11:42 (aktualizacja) przez Artur Ginter