Zamówienie publiczne: Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do OD w Opalenicy oraz OD w Wolsztynie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-01-04
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-01-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-01-04 10:44:47
Ostatnia zmiana w dniu 2018-02-15 08:20:20 (aktualizacja) przez Artur Ginter