Zamówienie publiczne: Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-10-23
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-10-31 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-10-23 13:49:54
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-13 14:40:57 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak