Zamówienie publiczne: Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Szamotułach

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-12
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-02-20 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2019-02-12 11:36:25
Ostatnia zmiana w dniu 2019-02-28 14:37:16 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak