Zamówienie publiczne: DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO WRAZ Z TRANSPORTEM DO OBWODU DROGOWEGO W OPALENICY ORAZ OBWODU DROGOWEGO W WOLSZTYNIE

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-01-20
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2017-01-27 10:00:00

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 50 Mg masy asfaltowej na zimno wraz z transportem oraz rozładunkiem.

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2017-01-20 08:54:28
Ostatnia zmiana w dniu 2017-03-01 09:44:05 (aktualizacja) przez Artur Ginter