Zamówienie publiczne: Dostawa masy asfaltowej na zimno wraz z transportem do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-01
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2019-02-12 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2019-02-01 11:28:41
Ostatnia zmiana w dniu 2019-03-29 08:35:09 (aktualizacja) przez Artur Ginter