Zamówienie publiczne: DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-03
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2020-04-16 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Kaźmierczak
Data publikacji: 2020-04-03 12:54:33
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-05 13:43:14 (aktualizacja) przez Angelika Kaźmierczak