Zamówienie publiczne: Dostawa masy asfaltowej na zimno do Obwodu Drogowego w Szamotułach.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-08
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-03-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2019-03-08 10:46:56
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-15 13:31:31 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak