Zamówienie publiczne: DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-02-25
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-03-05 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-02-25 11:55:10
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-17 11:29:53 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek