Zamówienie publiczne: DOSTAWA MASY ASFALTOWEJ NA ZIMNO DO OBWODÓW DROGOWYCH

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-29
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-02-08 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-01-29 10:50:42
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-09 12:50:17 (aktualizacja) przez Artur Ginter