Zamówienie publiczne: Dostawa kruszywa i piasku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-10-12
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2015-10-20 11:00:00

Opis zamówienia

Dostawa i rozładunek kruszywa wapiennego, pospółki i piasku do Obwodu Drogowego w Złotowie i Obwodu Drogowego w Szamocinie. Kod CPV zamówienia: 14.21.00.00-6.  

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2015-10-12 14:38:22
Ostatnia zmiana w dniu 2015-11-17 14:50:48 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska