Zamówienie publiczne: Dostawa kruszywa bazaltowego płukanego do powierzchniowych utrwaleń o frakcji 2-5 wraz z transportem do OD Racot i do OD Zaniemyśl w 2016 r.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2016-04-26 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2016-04-15 14:23:26
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-30 09:11:31 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska