Zamówienie publiczne: Dostawa kruszywa bazaltowego płukanego do powierzchniowych utrwaleń o frakcji 2-5 wraz z transportem do Obwodów Drogowych w Racocie i Zaniemyślu

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-05
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-05-16 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-05-05 12:45:36
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-07 10:06:52 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska