Zamówienie publiczne: Dostawa i dystrybucja paliwa gazowego dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z podziałem na 8 części

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-10-08
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-10-17 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2019-10-08 12:01:34
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-28 13:30:02 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka