Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowych o roku produkcji 2015 lub 2016 samochodów osobowych i dostawczych

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-01-22
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-02-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2016-01-22 14:40:06
Ostatnia zmiana w dniu 2016-03-01 13:32:03 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek