Zamówienie publiczne: Dostawa fabrycznie nowego o roku produkcji 2017 lub 2018 ciągnika rolniczego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-09
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-05-17 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-05-09 11:44:11
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-29 08:03:32 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek