Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej do OD Racot oraz do OD Zaniemyśl

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-04
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2017-05-15 09:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Monika Bocheńska
Data publikacji: 2017-05-04 15:06:43
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-07 09:54:19 (aktualizacja) przez Monika Bocheńska