Zamówienie publiczne: DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-04-23
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2019-05-06 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2019-04-23 12:52:34
Ostatnia zmiana w dniu 2019-06-06 12:17:46 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek