Zamówienie publiczne: DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-03
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2020-04-15 10:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Kaźmierczak
Data publikacji: 2020-04-03 13:25:34
Ostatnia zmiana w dniu 2020-06-12 13:10:53 (aktualizacja) przez Angelika Kaźmierczak