Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-15
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-02-26 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-02-15 09:53:54
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-08 10:03:05 (aktualizacja) przez Artur Ginter