Zamówienie publiczne: DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ DO OBWODU DROGOWEGO W MIĘDZYCHODZIE, UL. WIGURY 12

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-04
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2016-03-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Róża Wojtkowiak
Data publikacji: 2016-03-04 09:45:26
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-01 10:07:11 (aktualizacja) przez Róża Wojtkowiak