Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Międzychodzie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-04
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2020-03-13 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2020-03-04 13:30:25
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-05 14:16:22 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak