Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Międzychodzie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-05
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2019-03-15 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2019-03-05 11:16:02
Ostatnia zmiana w dniu 2019-04-15 13:29:58 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak