Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Międzychodzie.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-02-08
Prowadzący postępowanie: RDW Szamotuły
Termin składania ofert: do 2018-02-15 09:00:00

Opis zamówienia

Dostawa emulsji asfaltowej do Obwodu Drogowego w Międzychodzie - w ilości 20 Mg

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Beata Szczepaniak
Data publikacji: 2018-02-08 13:09:02
Ostatnia zmiana w dniu 2018-03-20 11:57:07 (aktualizacja) przez Beata Szczepaniak