Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej dla RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-05-23
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-05-31 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-05-23 12:42:20
Ostatnia zmiana w dniu 2016-07-18 09:52:03 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko