Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej dla RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-04-20
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2020-04-28 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2020-04-20 09:01:58
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-27 12:00:49 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko