Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej dla RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-03-21
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2019-03-29 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2019-03-21 09:18:05
Ostatnia zmiana w dniu 2019-05-13 14:48:38 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko