Zamówienie publiczne: Dostawa emulsji asfaltowej dla RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-16
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2018-04-24 09:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2018-04-16 13:47:20
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-28 14:09:14 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko