Zamówienie publiczne: Dostawa drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej rodzaju C 65 B3 PU/RC do Obwodu Drogowego w Opalenicy oraz Obwodu Drogowego w Wolsztynie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-02-13
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2020-02-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2020-02-13 09:49:27
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-03 10:11:40 (aktualizacja) przez Artur Ginter