Zamówienie publiczne: DOSTAWA DROGOWEJ KATIONOWEJ EMULSJI ASFALTOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ NIEMODYFIKOWANEJ RODZAJU C 65 BP3 PU/RC DO OBWODU DROGOWEGO W RACOCIE ORAZ OBWODU DROGOWEGO W ZANIEMYŚLU

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-17
Prowadzący postępowanie: RDW Kościan
Termin składania ofert: do 2018-04-25 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Angelika Skrzypek
Data publikacji: 2018-04-17 11:43:55
Ostatnia zmiana w dniu 2018-05-02 07:42:14 (aktualizacja) przez Angelika Skrzypek