Zamówienie publiczne: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO OSPRZĘTU UNIMOGA U300

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-06
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2016-04-14 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2016-04-06 10:04:28
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-12 09:29:38 (aktualizacja) przez Artur Ginter