Zamówienie publiczne: Dostawa części zamiennych do osprzętu Unimoga U300 eksploatowanego w RDW Czarnków

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-14
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-04-21 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-04-18 07:36:16
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-03 11:59:43 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko