Zamówienie publiczne: Dostawa części zamiennych do maszyn i urządzeń należących do RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-04-26 11:00:00

Opis zamówienia

Dostawa części zamiennych do maszyn i urządzeń należących do RDW Złotów. Kod  CPV  zamówienia: 16.80.00.00-6.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-04-15 14:50:58
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-17 14:19:51 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska