Zamówienie publiczne: Dostawa części zamiennych do drobnego sprzętu drogowego eksploatowanego w RDW Czarnków w 2016 roku

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-17
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-03-24 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-03-17 09:21:20
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-10 09:52:32 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko