Zamówienie publiczne: Dostawa części zamiennych do drobnego sprzętu drogowego.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-04-04
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2018-04-13 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2018-04-04 12:06:44
Ostatnia zmiana w dniu 2018-04-20 13:53:20 (aktualizacja) przez Artur Ginter