Zamówienie publiczne: Dostawa części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300 oraz do sprzętu STIHL eksploatowanych w Rejonie Dróg Wojewódzkich Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2016-04-29 08:45:00

Opis zamówienia

Dostawa części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300 oraz do sprzętu STIHL eksploatowanych w Rejonie Dróg Wojewódzkich Ostrowie Wlkp. Kod CPV zamówienia: 16.80.00.00-3 Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2016-04-15 12:07:52
Ostatnia zmiana w dniu 2016-06-10 08:45:19 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska