Zamówienie publiczne: Dostawa części i akcesoriów do uniwersalnego nośnika narzędzi UNIMOG-300, ciągnika TYM T954, Ciągnika Zetor 5211 oraz do sprzętu STIHL eksploatowanych w Rejonie Dróg Wojewódzkich Ostrowie Wlkp.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-05-15
Prowadzący postępowanie: RDW Ostrów Wlkp.
Termin składania ofert: do 2018-05-23 08:45:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Ilona Zalesinska
Data publikacji: 2018-05-15 11:59:07
Ostatnia zmiana w dniu 2018-07-03 12:16:50 (aktualizacja) przez Ilona Zalesinska