Zamówienie publiczne: Dostawa części do Unimoga U300 eksploatowanego w RDW Złotów

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-04-15
Prowadzący postępowanie: RDW Złotów
Termin składania ofert: do 2016-04-25 11:00:00

Opis zamówienia

Dostawa części do Unimoga U300 eksploatowanego w RDW Złotów. Kod  CPV  zamówienia: 16.80.00.00-6.

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Bogumiła Ostrowska
Data publikacji: 2016-04-15 14:46:49
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-27 13:53:49 (aktualizacja) przez Bogumiła Ostrowska