Zamówienie publiczne: Dostawa części do kosiarek bijakowych marki OZTiMD Koszalin

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-07-20
Prowadzący postępowanie: RDW Czarnków
Termin składania ofert: do 2016-07-27 08:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Mariusz Ładyko
Data publikacji: 2016-07-20 12:07:09
Ostatnia zmiana w dniu 2016-09-01 07:46:01 (aktualizacja) przez Mariusz Ładyko