Zamówienie publiczne: Dostawa: Część 1: Trzech fabrycznie nowych o roku produkcji 2016 lub 2017 samochodów ciężarowych (towarowo-osobowych) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową; Część 2: Dwóch fabrycznie nowych o roku produkcji 2016 lub 2017 trzyosobowych samochodów dostawczych; Część 3: Fabrycznie nowego o roku produkcji 2016 lub 2017 cztero lub pięciodrzwiowego samochodu osobowego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-14
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-03-23 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-03-14 12:26:15
Ostatnia zmiana w dniu 2017-04-13 14:44:41 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek