Zamówienie publiczne: Dostawa: Część 1: Trzech fabrycznie nowych o roku produkcji 2016 lub 2017 samochodów ciężarowych (towarowo-osobowych) o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg z podwójną kabiną i skrzynią ładunkową; Część 2: Dwóch fabrycznie nowych o roku produkcji 2016 lub 2017 trzyosobowych samochodów dostawczych; Część 3: Fabrycznie nowego o roku produkcji 2016 lub 2017 cztero lub pięciodrzwiowego samochodu osobowego

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-25
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-05 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Joanna Olejniczak
Data publikacji: 2017-05-25 12:25:02
Ostatnia zmiana w dniu 2017-07-04 13:48:49 (aktualizacja) przez Joanna Olejniczak