Zamówienie publiczne: Dostawa: Cz.1 dwóch ciągników rolniczych fabrycznie nowych o roku produkcji 2020 wyposażonych w urządzenia do utrzymania dróg; Cz. 2 dwóch przyczep rolniczych.

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-27
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2020-04-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Jerzy Misiolek
Data publikacji: 2020-03-27 13:53:32
Ostatnia zmiana w dniu 2020-05-19 12:49:18 (aktualizacja) przez Jerzy Misiolek