Zamówienie publiczne: Dostawa 9 serwerów fabrycznie nowych wyprodukowanych w roku 2019 wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi do serwerów oraz instalacją i wdrożeniem

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2019-09-10
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2019-09-24 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Karolina Nowicka
Data publikacji: 2019-09-10 13:36:25
Ostatnia zmiana w dniu 2019-10-17 10:59:03 (aktualizacja) przez Karolina Nowicka