Zamówienie publiczne: Długoterminowy najem samochodów osobowych

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-04-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-08 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Treść pytań z odpowiedziami oraz wyjaśnienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-04-24 10:11:55
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-11 11:38:05 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek