Zamówienie publiczne: Długoterminowy najem samochodów osobowych

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-18
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-05-26 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-05-18 14:28:09
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-28 08:24:40 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek